DIN IT-AFDELING

Midtjysk IT er Kion Sørensen

Jeg, Kion Sørensen, er selfmade IT-ekspert med speciale i drift og support af ITsystemer i små og mellemstore virksomheder.

Som dedikeret gymnast siden barndommen har jeg viljen til at kæmpe for at forfine detaljen, for at nå et mål og for hele tiden at sætte overliggeren en tand højere op.
Dette blev hurtigt spottet, da CNC-maskinerne gjorde sit indtog i Randers Tandhjulsfabrik tilbage i 1992. Her var jeg maskinarbejder med IT som fritidsinteresse, men greb chancen og tog jobbet som IT-administrator, hvor jeg blandt meget andet havde ansvar for udskiftning af fabrikkens omfattende ERPsystem. I 1997 blev tandhjul udskiftet med beton – stadig med IT-administration som omdrejningspunkt, sørgede jeg for, at Fårup Betonindustris IT-systemer var godt kørende.

  Midtjysk-IT blev etableret i 2004 og udspringer af en drøm om at drive egen virksomhed. Igennem de sidste 10 år har jeg hjulpet mange forskellige virksomheder med IT-support og assistance – fælles for dem alle er, at de har brug for:


Ekstra IT-ressourcer

IT-ekspertise ved spidsbelastning

Fast driftsaftale

Hotline / fjernsupport

IT-rådgivning ved nye investeringer

Backup af virksomhedens data